Inleiding

RAI Amsterdam B.V. (verder te noemen “RAI Amsterdam”), streeft er naar dat persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd worden. RAI Amsterdam houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is RAI Amsterdam, Europaplein 24, 1078 GZ Amsterdam.

Verwerking van persoonsgegevens

RAI Amsterdam legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast. Dit is o.a. het geval wanneer u deel neemt aan een beurs of congres, een abonnement neemt op een van onze nieuwsbrieven, uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met RAI Amsterdam. Het gaat hierbij om gegevens zoals contactgegevens, transactiegegevens, socio-demografische kenmerken, functiegegevens en/of opgegeven interesses.
RAI Amsterdam gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van RAI Amsterdam op de hoogte te houden. Uw gegevens kunnen ook aan zorgvuldig geselecteerde derden ter beschikking worden gesteld voor het verstrekken van
informatie of aanbiedingen, echter alleen wanneer u hier vooraf toestemming voor heeft verleend. Als u hier geen prijs meer opstelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

Uw e-mailadres

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld tijdens het registratieproces van een beurs, dan kan dit adres gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van RAI Amsterdam. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden. Het is ook mogelijk dat u ermee heeft ingestemd dat het e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor u relevante informatie omtrent producten, aanbiedingen en acties van en door RAI Amsterdam of andere bedrijven. Deze bedrijven worden door RAI Amsterdam zorgvuldig geselecteerd.

Afmelden

Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per e-mail) kunt u
zich te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in de e-mail. Indien dit niet mogelijk is, kunt u dit ook schriftelijk doen: RAI Amsterdam B.V., t.a.v. e-mailmarketing, Postbus 77777, 1078 MS Amsterdam.

Inzage en correctie van uw gegevens

RAI Amsterdam biedt de mogelijkheid uw gegevens zowel in te zien alsmede te wijzigen aan de hand van o.a. uw persoonlijke (profiel) pagina. Als de informatie onjuist is kunt u deze aanpassen.

Klikgedrag en IP-adres

Op de websites van RAI Amsterdam worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan RAI Amsterdam haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt RAI Amsterdam ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages.

Gebruik van Cookies door RAI Amsterdam

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. RAI Amsterdam maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over haar klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie,
waaronder het verstrekken van service-informatie rond haar producten en gerichte marketingactiviteiten rond de producten van RAI Amsterdam en eventueel door haar
zorgvuldig geselecteerde derden. Websites van RAI Amsterdam die advertenties bevatten maken tevens gebruik van cookies. Deze houden bij welke advertenties al aan u vertoond zijn. Deze cookies worden niet door RAI Amsterdam zelf geplaatst maar door het bedrijf dat de advertenties verzorgt.

Hoe kunt u cookies weigeren?

U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

RAI Amsterdam en andere websites

Op de sites van RAI Amsterdam treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. RAI Amsterdam kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen

RAI Amsterdam behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Check daarom regelmatig dit privacystatement voor het privacybeleid van RAI Amsterdam.